חקירות בחו"ל

איתור נכסים בינלאומי

קבוצת DDBI מתמחה בביצוע חקירות בחו"ל, איתור וגילוי נכסים בישראל ובחו"ל, זיהוי העברות בנקאיות ואחזקות נסתרות של הון חבוי ברחבי העולם.

DDBI פועלת ומבצעת חקירות בינלאומיות לאיתור נכסים בארץ ובחו"ל לצרכי עיקולים, אכיפת פסקי דין ועוד.

הקבוצה ביצעה חקירות בארץ ובחו"ל בחלק מפרשיות ההונאה והמרמה הגדולות והידועות בישראל ובחו"ל, תוך שאנו מצליחים לאתר רכוש ונכסים שהוברחו והוסתרו על ידי חייבים ובעלי דין.

איתור נכסים בינלאומי

איתור נכסים בינלאומי

קבוצת DDBI מתמחה באיתור וגילוי נכסים בישראל ובחו"ל, זיהוי העברות בנקאיות ואחזקות נסתרות של הון חבוי ברחבי העולם.

DDBI פועלת לאיתור נכסים ברחבי העולם לצרכי עיקולים, אכיפת פסקי דין ועוד.

הקבוצה ביצעה בהצלחה ונטלה חלק בפרשיות הונאה ומרמה מהמוכרות והידועות ישראל ובעולם, תוך שאנו מצליחים לאתר רכוש ונכסים שהוברחו והוסתרו על ידי חייבים ובעלי דין.