איתור נכסים בינלאומי

איתור וגילוי נכסים גלובאלי, זיהוי העברות בנקאיות ואחזקות נסתרות של נכסים ברחבי העולם. קבוצת DDBI פועלת לאיתור נכסים ברחבי העולם לצרכי עיקולים, אכיפת פסקי דין ועוד. הקבוצה ביצעה בהצלחה ונטלה חלק בפרשיות הונאה ומרמה מהמוכרות והידועות ישראל ובעולם, תוך שאנו מצליחים לאתר רכוש ונכסים שהוברחו והוסתרו על ידי חייבים ובעלי דין.

DDBI מבצעת איתור נכסים בינלאומי במסגרת חקירות לאיתור רכוש ונכסים בחו"ל. אנו מספקים ללקוחותינו תמונה מלאה של נכסי הגורם הנחקר בישראל ובחול, ודוחות החקירה שלנו מספקים ממצאים מדויקים לנכסים שאותרו ולמצבם הכספי של הגורמים שנבדקו.

מה כולל איתור נכסים בחו"להתוצר הסופי המתקבלמדינות בהן מתבצע איתור הנכסיםעלות איתור הנכסים על פי מדינה
איתור נדל"ן בחולדוח מסודר לרבות נסחי טאבוארה"ב, אירופה המזרחית והמערביתבין 500$-1000$ בכל ארצות הברית.
לגבי שאר העולם, מחיר פרטני
איתור בנקים ויתרותדוח מסודר הכולל את שם הבנק, כתובתו, מספר הסניף ויתרהארה"ב, אירופה, ובשאר מדינות העולם ע"פ דרישה1800$ לסריקה בכל ארה"ב. לגבי שאר העולם מחיר פרטני ע"פ מדינה
איתור חברות בחו"לדוח רשם חברות ממשרד המשפטים לרבות פרטים נוספים על החברהכל העולםמחיר בכל ארה"ב - 850$.
מחיר בשאר מדינות העולם - ע"פ דרישה
איתור קשרים עסקיים ואיתור תביעות משפטיותדוח בדיקה עם הממצאיםכל העולםמחיר ע"פ דרישה פרטנית

איתור נכסים בישראל, איתור נכסים בחול, איתור רכוש בחו"ל, חקירות בחו"ל ואיתורים בינלאומיים נערכים במקרים שונים ובין היתר בבדיקת נאותות פיננסית, בעת הליך בוררות מסחרית, לצורך משפטי ולצרכי גבייה, לאחר מתן פסק דין, ובבדיקות מודיעין עסקי חקירתי אסטרטגי.

קבוצת DDBI באמצעות קשרי המודיעין הבינלאומיים שלה, יודעת לבצע חקירות בינלאומיות, איתור נכסים בחול, איתור בנקים בחו"ל, חקירות אשר כוללות איתור חשבונות בנק זרים ברחבי העולם, איתור מחזיק הבעלות בחשבון מסוים בארץ ובחו"ל, העברות מחשבון במדינה אחת לאחרת בתיקי שוחד והונאה, איתור נדל"ן ברחבי העולם ועוד.

הקיף חקירת איתור נכסים בינלאומי בחו"ל תלוי ביעדי הלקוח ובאופי המקרה. במקרים רבים אנו מתבקשים לבצע עבור לקוחותינו חקירות הכוללות:

איתור נכסים והשקעות בישראל ובחו"ל ובדיקת השתלשלות בעלויות עלייהן.

מציאת נכסים נסתרים והוכחת בעלות על נדל"ן בישראל ובחול.

איתור סניפי בנקים ברחבי העולם.

מעקב אחר העברות ו"שבילי נייר" בחשבונות בנק שונים בארץ ובחו"ל.

מיפוי של חברות קש במדינות המספקות מקלט מס.

הערכת שווי של נכסים ברחבי העולם ע"י צוות מומחים מישראל ומחו"ל.

חקירות תאגידיות עסקיות על גוף כזה או אחר ואיתור נכסיו.

 

צרו איתנו קשר לקבלת מידע נוסף באופן דיסקרטי.

דילוג לתוכן