איתור נכסים בינלאומי

איתור וגילוי נכסים גלובאלי, זיהוי העברות בנקאיות ואחזקות נסתרות של נכסים ברחבי העולם. קבוצת DDBI פועלת לאיתור נכסים ברחבי העולם לצרכי עיקולים, אכיפת פסקי דין ועוד. הקבוצה ביצעה בהצלחה ונטלה חלק בפרשיות הונאה ומרמה מהמוכרות והידועות ישראל ובעולם, תוך שאנו מצליחים לאתר רכוש ונכסים שהוברחו והוסתרו על ידי חייבים ובעלי דין.

DDBI מבצעת איתור נכסים בינלאומי במסגרת חקירות לאיתור רכוש ונכסים. אנו מספקים ללקוחותינו תמונה מלאה של נכסי הגורם הנחקר, ודוחות החקירה שלנו מספקים ממצאים מדויקים לנכסים שאותרו ולמצבם הכספי של הגורמים שנבדקו.

איתור נכסים בישראל ואיתור נכסים ורכוש בינלאומי, נערכים במקרים שונים ובין היתר בבדיקת נאותות פיננסית, בעת הליך בוררות מסחרית, לצורך משפטי ולצרכי גבייה, לאחר מתן פסק דין, ובבדיקות מודיעין עסקי חקירתי אסטרטגי.

קבוצת DDBI באמצעות קשרי המודיעין הבינלאומיים שלה, יודעת לבצע איתור נכסים בינלאומי אשר כולל איתור חשבונות בנק זרים ברחבי העולם, איתור מחזיק הבעלות בחשבון מסוים בארץ ובחו"ל, העברות מחשבון במדינה אחת לאחרת בתיקי שוחד והונאה, איתור נדל"ן ברחבי העולם ועוד.

הקיף חקירת איתור נכסים בינלאומי תלוי ביעדי הלקוח ובאופי המקרה. במקרים רבים אנו מתבקשים לבצע עבור לקוחותינו חקירות הכוללות:

איתור נכסים והשקעות והשתלשלות בעלויות עלייהן.

מציאת נכסים נסתרים והוכחת בעלות על נדל"ן.

איתור סניפי בנקים ברחבי העולם.

מעקב אחר העברות ו"שבילי נייר" בחשבונות בנק שונים.

מציאת נכסים נסתרים והוכחת בעלות על נדל"ן.

מיפוי של חברות קש במדינות המספקות מקלט מס.

הערכת שווי של נכסים ברחבי העולם ע"י צוות מומחים.

חקירות תאגידיות עסקיות על גוף כזה או אחר ואיתור נכסיו.

 

צרו איתנו קשר לקבלת מידע נוסף באופן דיסקרטי.

דילוג לתוכן