פתרונות

בסביבה המשתנה במהירות של הזירה העסקית בימינו, ידע בלעדי מהווה יתרון עסקי משמעותי וכלי משנה משחק. היכולות להשגת מידע מדוייק בזמן הנכון, והסקת מסקנות נכונות מהניתוח שלו, חיונית להיבטים שונים של פיתוח וביצועים עסקיים, כגון מעקב אחר המתחרים , ביצוע מיזוגים, רכישות, השקעות ויצירת שותפויות אסטרטגיות. השגת יתרון זה דורשת יכולות מודיעין גבוהות ובניית אסטרטגיה מחושבת היטב ומבוצעת בקפידה.